Stipend for kunsthåndverkere

 

Det kan være dyrt å være kunstner i Norge. Enten du selger noe eller ikke, skal du likevel kunne betale mat, strøm og telefon. I tillegg skal man gjerne ha tak over hodet. Derfor er det mange kunstnere som må ha en mer vanlig jobb ved siden av, der de mottar fast lønn hver måned. For å bøte på dette og gi kunsthåndverkere mulighet til å jobbe med større oppgaver eller videreutvikle seg finnes det stipend, eller såkalte arbeidsstipend. Ett av disse arbeidsstipendene er forbehold de av utøverne av denne kunstformen som er over 55 år. Det finnes også muligheter for fornyelse av stipendet, dersom det finnes særskilte grunner til det. Da kreves det en ekstra begrunnelse fra søkeren og komiteen for stipendet.

Pengene kommer fra kunsthåndverkernes fond og det er en egen komite som sitter og går gjennom alle søknadene og til slutt velger ut hvem som blir tildelt midler.

Enkeltkunstnere

Stipendet gjelder for kunsthåndverkere som bor og jobber her i landet. Det finnes dog unntak. Ordningen med stipend gjelder bare for enkeltkunstnere og ikke for grupper. I tillegg må søkeren være aktiv kunstner, og bak dette ligger det at kunstneren må enten må ha utgitt et verk eller fått formidlet sin kunst i offentlig sammenheng.

Å søke er ganske enkelt. Du må bare fylle ut skjemaet og sende det inn elektronisk sammen med bilder, din CV og andre nødvendige vedlegg. Søknadsfristen for dette stipendet er den samme som for Statens Kunstnerstipend. Ønsker du å søke om det må denne søknaden sendes til Kulturrådet.

For å kunne åpne selve søknadskjemaet må du registrere deg og logge inn. Krys av for det eller de stipendene du søker på. En søknad kan nemlig gjelde for flere stipend. Det er ikke mulig å endre på en søknad etter at den er sendt inn. Det kan derfor være lurt å la den ligge som kladd inntil du er fornøyd med søknaden og sender den inn. Du finner søknaden din på «min profil». Her kan du også følge med på hvilken status søknaden din har. Svaret på søknaden kommer i overgangen mellom mars og april. Det vil bli sendt eget brev til de som er valgt ut til å motta stipendet.

Sende inn et originalt verk

Sammen med søknaden din kan du også sende inn et originalt verk eller materialprøver med skisser. Dette vil alle som søker få tilsendt mer informasjon om i løpet av høsten. Søknadene blir behandlet i januar og i informasjonen du mottar vil du derfor kunne se adresse for hvor kunstverket ditt kan levers og til hvilken dato.

Stipendene som ble utlevert for 2016 fordelte seg på denne måten:

Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond 2016:

 • Felieke van der Leest kr 100 000
 • David Calder kr 50 000
 • Janne Kruse kr 50 000
 • Siri Berqvam kr 50 000
 • Regien Cox kr 100 000
 • Maja Birkeland kr 50 000
 • Aurora Passero kr 100 000
 • Heidi Bjørgan kr 100 000
 • Hanne Haukom kr 50 000
 • Anne Thomassen kr 100 000
 • Tuva Gonsholt kr 50 000

Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond 2016:

 • Petra Dalstrøm 3 år
 • Camilla Luihn 3 år
 • Sidsel Palmstrøm 3 år
 • Kari Mølstad 3 år