Norske kunsthåndverkere

 

De aller fleste yrkesgrupper og lignende har en form for bransjeorganisasjon og det gjelder også norske kunsthåndverkere. Deres organisasjon heter ganske enkelt Norske kunsthåndverkere, populært forkortet til NK. De betegner seg selv som en kompetanseorganisasjon og jobber for de profesjonelle kunsthåndverkerne rundt om i hele landet.

Noe av hovedmålet til Norske kunsthåndverkere er å styrke kunstnerne og synliggjøre kunsten i både inn- og utland. Norge er et stort land og derfor er NK delt inn i sju regioner, med totalt 850 medlemmer. Hovedkontoret til organisasjonen ligger i Oslo. For å kunne drive denne bransjeorganisasjonen mottas det støtte fra staten for det som kalles formidlingsvirksomheten og stipendforvaltningen. Norske kunsthåndverkere eier også ikke mindre en tre ulike aksjeselskaper som alle jobber med samme formål. Disse er Galleri Format Oslo, KRAFT – rom for kunsthåndverk som ligger i Bergen og Norwegian Craft som jobber for å fremme norsk kunsthåndverk i utlandet.

Disse menneskene står for styre og stell av Norske kunsthåndverkere:

 • Hanne Øverland, leder
 • Putte H. Dal
 • Martin Woll Godal
 • Sigrid H. Bjørbæk
 • Tora Endestad Bjørkheim
 • Marit Lønning Reiten (de ansattes representant)
 • Vara: Hedda Bjerkeli og Kari Skoe Fredriksen

Sju regioner

Slik vi allerede har nevnt er Norske kunsthåndverkere delt inn i sju regioner. Hver region har sitt styre, slik at medlemmenes interesser blir bedre ivaretatt. Som medlem kan du velge om du vil være medlem av den regionen du hører innunder på grunn av din adresse eller du kan rett og slett bare velge en region ut fra andre ønsker. De viktigste oppgavene til styret for regionen er å utøve såkalt fagpolitisk arbeid i regionen, synliggjøre kunsthåndverk og sørge for at kunstnerne som er medlemmer får mulighet for både faglige og sosiale aktiviteter.

Videre skal regionstyrene bidra med ideer samt ta initiativ til temautstillinger og samarbeide med museer og andre aktuelle utstillere. Temautstillingen foregår en gang i året og får støtte av Norsk kulturråd. Formålet er å vekke publikums interesse for denne type kunst og inspirere fagmiljøet også utover både regionale og nasjonale grenser.

Galleri Format Oslo

Galleri Format, som eies av Norske kunsthåndverkere, formidler kunsthåndverk innen flere ulike materialtyper. Galleriet er åpent tirsdager og fredager samt lørdager og søndager. Irija Øwre er daglig leder av galleriet og Kristin Mannino har jobben som koordinator.

Galleriet har også et kunstnerisk råd og her sitter blant annet følgende personer:

 • Erik Steen, Styreleder
 • Dag Bayegan-Harlem
 • Kari Skoe Fredriksen
 • Marit Lønning
 • Hanne Øverland, vara

Dersom du er profesjonell kunsthåndverker i Norge kan du søke om å få stille ut i Galleri Format. Det gjør du ved å sende inn en søknad som skal inneholde din CV samt bilder og en beskrivelse av selve prosjektet ditt. Det heles sendes enkelt inn på e-post. Det er den daglige lederen i samarbeid med sine rådgivere som tar avgjørelser om hva og hvem som skal stilles ut. Galleriet har to ulike saler for utstillinger samt et prosjektrom som er velegnet for utstillinger av mindre størrelse.

Dersom du befinner deg i Oslo og er glad i kunst er det vel verdt å legge turen innom dette spennende galleriet som viser frem noe av det aller beste og mest spennende Norge har å by på når det kommer til kunsthåndverk.