Norge henger etter Sverige

Hva som er kunst eller ikke, har vært roten til diskusjoner gjennom mange århundrer. Enkelte vil hevde at kunst er å finne i alle uttrykksformer, mens andre vil hevde at det er kun billedkunst og skulpturer som er å anse som kunst. Ifølge den juridiske definisjonen vi benytter i Norge, er kunst alle former for malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandede teknikker, grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk. I tillegg er skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av ethvert slag, utført i ethvert materiale, definert som kunst. Sist, men ikke minst, har man billedtepper, billedvev, annen tekstilkunst og kunstneriske fotografier.

Spillutvikling på en måte Norge bare kan drømme om

Dette er en definisjon mange andre land i Europa vil si seg strengt uenig i. Ta et land som Sverige, for eksempel. Vårt kjære naboland, som vi har en lang, felles historie med. I Sverige er både musikk og spillutvikling ansett som kunst. Nå kan man diskutere at spillutvikling også er å anse som kunst i Norge under grafisk arbeid, men det er ikke så enkelt. Vi som jobber hos triennale, mener den norske definisjonen bør endres og det umiddelbart. Ikke for at vi skal være lik våre brødre i øst, men for at vi skal gi vårt kunstneriske miljø større inspirasjon. Det er ikke tvil om at Sverige ligger langt foran Norge hva gjelder både musikk og spillutvikling. Deres utøvere er ansett som kunstnere, og de har dermed en langt høyere status og mulighet for å søke om langt flere midler enn vi har i Norge. Den svenske løsningen har sett landet heve seg internasjonalt innen både musikk og spillutvikling på en måte Norge bare kan drømme om. Det er ironisk at svenske kunstnere står bak mange tusen spilleautomater for nettcasinoer, mens norske spillere er de som spiller på automaten i langt større grad enn de gjør i Sverige.

Sverige har på under 20 år klart å bygge seg en helt ny industri som ansetter mange tusen personer, mens vi i Norge sitter på gjerdet og ser på våre svenske brødre legge verden for sine føtter. Nordmenn elsker pengespill, og ifølge https://www.betsoftcasino.co/ er det ukentlig mer enn 250,000 nordmenn som spiller på nettcasino. Med andre ord er vi i stor grad med på å bygge opp under en svensk industri vi selv kunne ha vært del av. Norge har alltid vært på verdenstoppen når det kommer til å ta i bruk ny teknologi, men innen kunst holder vi tilbake. Kunst er over alt, og vi mener bestemt at kunst er å finne i alle menneskelige uttrykk. Det er på høy tid at vi innser at teknologi for alltid har endret verden vi lever i og vi må henge på om vi ikke skal bli hektet av for godt.

Støtte opp under våre unge kunstnere

Vi må støtte opp under våre unge kunstnere, som finner det langt mer naturlig å jobbe med grafiske uttrykk. Det er ingen grunn til at det neste Yggdrasil- eller NetEnt-eventyret ikke kan starte i Norge. Begge de svenske selskapene har lagt en hel verden for sine føtter med sine innovative, nytenkende metoder. Vi må respektere nye former for kunstneriske uttrykk og bygge opp under våre unge talenter. Sverige er i dag i verdenstoppen på dette feltet, og de har bygd seg opp et fantastisk miljø som trolig vil prege denne nye kunstformen i mange år framover. Det er en skam at Norges unge kunstnere skal bli tvunget til å bosette seg i våre naboland for å oppnå den respekten deres kunstneriske uttrykk fortjener.

Vi har på alle måter plass til nye kunstuttrykk i Norge, og hele det kunstneriske miljøet vil nyte godt av nye uttrykksformer og nytenkende, kreative og frittenkende kunstnere.