Kunsthåndverk: En innføring

Kunsthåndverk er når en utøver lager en bruksting i en kunstnerisk form. Materialene som brukes er gjerne slike ting som keramikk, tekstil, glass, lær og metall, men også ofte gjenbruk av ulike slag. Selve begrepet kunsthåndverk ble mer vanlig rundt 1970. Før denne tid ble denne type kunst ofte kalt slike ting som husflid, brukskunst eller kunstindustri. I dag er gjerne den estetiske verdien av gjenstanden, eller kunstverket om du vil, viktigere enn dens bruksverdi. I dag anser man også kunsthåndverk som en helt selvstendig form for kunst.

Vikingtidens Osebergfunn

Den norske brukskunsten strekker seg helt tilbake til vikingtiden. Derfra ser man utviklingen via de såkalte laugene på 1500-tallet og opp til 1700-tallet da jernverk, glassverk og fajanse var det store. På 1900-tallet blomstret smykkekunsten opp sammen med vevkunst og produksjon av vakre bruks- og kunstgjenstander laget av keramikk eller porselen.

Det har blitt gjort mange funn som viser at vi nordmenn i mange, mange århundrer har jobbet med å gi vanlige gjenstander et vakrere og mer estetisk utseende. I Osebergskipet kunne man blant annet finne vakre trearbeider og tekstilkunst. Arbeidene var så forseggjort at det er ingen tvil om at noen må ha hatt dette som jobb. Kunsthåndverk befinner seg også på kirkebygningene fra middelalderen, som var vakkert utsmykket. Nå vil de fleste kalle dette for fri kunst eller arkitektur, men det er også vakkert kunsthåndverk. Mange av stolene fra den tiden er også bevart og med sine rike og flotte utskjæringer er det ikke tvil om at dette er bud på at det fantes mange dyktige utøvere av kunsthåndverk også den gangen.

Skille etter vinter-OL på Lillehammer

Under vinter-OL på Lillehammer var vi veldig opptatt av å vise frem alt det vakre Norge har å by på, også innen kunsthåndverk. Etter 1994 har utøverne av denne kunstformen blitt viktige når det kommer til utsmykking, og dermed har selve kunsthåndverket endret seg til å handle mer om objekter og installasjoner enn vakre bruksgjenstander. Mange kunsthåndverkere er likevel opptatt av å videreføre de særnorske tradisjonene og fornye det slik at det passer inn i vår moderne tid.

Samisk kunsthåndverk

Til forskjell fra norsk kunsthåndverk har den samiske varianten vært veldig bundet til tradisjoner. Det er også sterkere knyttet til bruksgjenstander og, for eksempel, redskaper. Lokale naturressurser som skinn, never, bein, horn, ull og lær er mye brukt innen samisk kunsthåndverk. I 1979 ble Sámiid Duodji opprettet. Dette er en organisasjon som samordner utøverne og salgssteder, og som også setter et kvalitetsstempel på de samiske produktene.

Nasjonalmuseet

I Kunstindustrimuseet i Oslo finnes det en stor basisutstilling. Den heter «Design og kunsthåndverk 1905-2005». Kunstindustrimuseet er nå stengt, men når det nye Nasjonalmuseet åpner dørene sine i 2020, kan man igjen se denne utstillingen.

Kunsthåndverkerne har også sitt eget magasin. Det heter betegnende nok Kunsthåndverk og førsteutgaven kom allerede i 1980. Formålet er å sette søkelyset på det fagområdet som kunsthåndverk jo faktisk er, så her finner du mange ulike reportasjer, anmeldelser av utstillinger og mye mer. Magasinet kommer ut fire ganger i året.